"Skyll aldrig på hästen"

Skyll aldrig på hästen


Dess prestation är resultatet av ditt arbete.

   Antagligen hade du för bråttom igår,

eller så red du ofokuserat i förrgår

och därför gick det inte som Du hade tänkt dig idag.

Respekten för hästen uteblir i samma stund

som vi läger skulden på den för att vi själva gjort ett dåligt jobb


/Jens Fredricson

Gammal version av "Hästens Bön" från tidigt 1900-tal

Fodra, vattna och rykta mig väl,
giv mig ett luftigt snyggt stall.
Var vänlig mot mig! Ryck ej hårt i tömmen.
Löna icke min möda med piskrapp!
Giv mig icke för tungt lass!
Åk icke på det tillräckligt tunga lasset!
Sko mig väl. Smek mig någon gång.
Skydda mig om sommaren för solhettan,
om vintern för kölden!
Lägg icke det iskalla betslet i min mun,
men lägg täcket på min rygg,
då jag ställes svettig i kylan.
Jag bär dig.
Jag drar dig.
Jag lever endast för dig.
Du vet att jag icke kan tala om min nöd, min smärta.
Men Gud skall löna dig,
om du är skonsam och barmhärtig mot mig.
Han giver akt på mina suckar.
Till sist då mina krafter äro slut,
gör mig den tjänsten att taga mitt liv
på det minst plågsamma sätt.