FYSIKALISKA BEHANDLINGSMETODER

Fysikaliska behandlingsmetoder, definieras som sjukdomsbehandlingar med fysikaliska medel, t ex genom värme, kyla eller rörelse.
(Användning av bl a värmande och kylande liniment).

Målet med behandlingen är följande:
= Minska smärta.
= Öka förutsättningen för läkning.
= Minimera funktionsbortfall.
= Återställa eller optimera funktion.
= Minska risk för fortsatt skada.

VÄRME
Ytlig värmebehandling är t ex värmande omslag i form av sk hot-pacs. Värmebehandling sägs bl a öka blodcirkulationen med påskyndad läkning som följd, minska smärta och svullnad samt underlätta muskelavslappning och ökad genomblödning.
Värmebehandling används med fördel efter det akuta stadiet, dvs 48 timmar efter skadetillfället.
OBS! Biverkningar i form av smärta och brännskador kan uppkomma vid värmebehandling.

KYLA
Behandling med kyla kan utföras med t ex spolning med kallt vatten eller anbringande av is. Kylan sägs medverka till minskad blödning och svullnad (t ex vid akut skada), minskad blodcirkulation, smärtlindring och minskad inflammatorisk reaktion. Nedsatt temperatur verkar sammandragande på blodkärl. Denna påverkan på kärl skulle även kunna bidra till minska inflammation. Alltför intensiv nedkylning kan leda till motsatt effekt, dvs en reflektorisk kärlvidgning.
OBS! Biverkningar i form av vävnadsskador kan ses vid behandling med kyla.

PASSIV RÖRELSE
Till passiv rörelse hör både passiva rörelseövningar och stretchning. Behandlingen syftar bl a till att underhålla samt öka ledrörligheten. En förklaringsmodell är att den passiva rörelsen stimulerar receptorer i senor ich muskler.