BEHANDLING AV AKUTA SKADOR: "PRICE"-PRINCIPEN

Svullnad och värk är kroppens sätt att tala om att något är på tok. Du kan hjälpa kroppen att läka och undvika att skadorna förvärras om du bara vet hur du ska göra.
De flesta skador, antingen de drabbar muskulatur, ligament, senor eller skalettet, kännetecknas av omedelbar blödning.
Målsättningen vid behandling av akuta skador är därför att i så hög grad som möjligt begränsa blödningen samt förbygga och lindra smärta, för att ge bättre förutsättningar för vidare behandling och läkning av skadan. För att begränsa blödningen efter akuta skada används som regel den traditionella PRICE-behandlingen.

PRICE står för;
PR (Protection and Rest) för skydd och vila; Skydd och vila har som syfte att undvika ytterligare skador och att reducera blodtillförseln till det skadade området.
I (Ice) För kylbehandling; Nedkylning ger god smärtstillande effekt, kylbehandling kan gges på flera olika sätt, t ex genom att använda kylpåsar av engångstyp, kallt vatten, isbitar eller t o m snö.
C (Compression) för kompressionsbehandling; Betyder att du ska anbringa ett tryck på det onda stället, för att förhindra tillströmningen av blod och få svullnaden att minska. En elastisk binda som stramas åt hårt. Detta gör att blodtillförseln reduceras.
E (Elevation) för högläge; att hålla den skadade kroppsdelen högt, ovanför hjärtat (mer än 30 cm), hjälper mot smärta och svullnad. Vid 50 cm elevation över hjärtat går blodflödet ner till 80 % och vid 70 cm ner till 65 % av det normala.
Det avgörande för resultatet är att effektiv PRICE-behandling sätt igång så fort som möjligt. Även om det rent principiellt alltid är viktigt att veta exakt vilken skada som föreligger, är det i den akuta fasen ännu viktigare att inte förlora tid innan behandlingen sätts i gång. Om man skall göra en noggran undersökning av en knä- eller fotled, tar det några minuter, under tiden kan det uppstå en stor blödning. Det rekommenderas därför att starta behandlingen så fort som möjligt efter en snabb preliminär undersökning som endast har som mål att fastställa vilket område som skall behandlas. Senare kan man göra en mer detaljerad undersökning.
PRICE-behandlingen fortsätter efter det att den skadade transporterats hem eller till sjukhus för vidare undersökning. Vid behandling hemma är det viktigt att noggrant instruera den skadade om hur hon eller han skall utföra behandlingen. Efter en akut mjukdelsskada pågår blödning och plasmaexsudation (läkage) under de första 48 timmarna efter skadan. PRICE-behandlingen måste därför fortsätta i två dygn för att var effektiv.

CHECKLISTA om hästen blir sjuk

Kontrollera och undersök följande punkter innan Du ringer till veterinären.

TEMPERATUR
- Normal har en häst 37,4 - 38,2 grader. OBS! Varje häst har en individuell normaltemp. Kontrollera gärna denna morgon och kväll under några dagar när hästen är frisk.
PULS - Normalt har hästen mellan 28 - 40 hjärtslag per minut. Du kan känna pulsen bland annat på: Undersidan av ganschen där det löper ett blodkärl, men även nere vid kotan där den är som bredast.
ANDNING - I vila tar hästen normalt 8 - 16 andetag per minut.
TARMLJUD - Lägg örat tätt intill och lyssna i flanken. På vänster sida hörs normalt ett bubblande och gurglande, på höger sida lite längre mellan tarmljuden, (tt par ljud per minut).
AVFÖRING - När släppte hästen senast en hög? Normal konsistens? Torr? Blöt? Diarré.
APTIT OCH TÖRST - När åt och drack hästen senast? Hur mycket?
SLEMHINNOR - Lyft på överläppen och bedöm slemhinnans färg ovanför tänderna. Normalt ljust rosa, men färgen kan variera vid olkia tillstånd från mycket blek till blå-grå-rödaktigt missfärgad.
UTTORKNING - Ta tag om skinnet mitt på halsen med tummen och pekfingret, lyft skinnet ett par centimeter. När Du släpper skinnvecket ska det släta ut sig på et per sekunder. Tar det längre tid kan det bero på vätskebrist.
ALLMÄNTILLSTÅND - Är hästen lugn? Orolig? Skrapar med hovarna? Vill hästen lägga sig?

KOM IHÅG
Träna dig på att göra dessa kontoller innan hästen blir sjuk. Anteckna din hästs normala värden. Undersök hästen noggrant innan du ringer veterinären. Ju fler uppgifter du har desto bättre bild av hästens tillstånd får veterinären för att kunna bedöma situationen.