Lösgörande övningar

Lösgörande övningar är till för att värma upp muskulatur och leder, att göra dem avslappnade och att förbereda dem för arbete. Det kan göras på kall häst eftersom vi inte tar rörligheten till ytterläget och inte kräver en ihållande sträckning av någon vävnader eller led. Därför är skritt en otrolig bra gångart att göra den lösgörande övningarna i, för att ryttaren ska hinna att ge hästen de exakta hjälperna, utan stora krav på samling och precision, detta får hästen att sträcka på sig och slappna av fysiskt och mentalt.

UPPVÄRMNINGEN
Uppvärmningen är passagen mellan vila och arbete. Förbereda hästen både fysiskt och psykiskt i skritt under ca 10 - 20 minuter, så att risken för skador minimeras genom att hästen får använda alla sina stora muskelgrupper på ett kontrollerat och rytmiskt sätt. Genom uppvärmning höjer man:
- Ökning av kroppstemperaturen.
- Ökning av blodgenomströmningen.
- Ökning av hjärtfrekvensen.
- Ökning av syretillförseln i musklerna.
- Minskning av muskelspänning.
- Mental förberedelse.

TRÄNINGSPLANERING
Olika discipliner ställer olika krav på koordinatin, rörlighet, snabbhet, styrka, teknik och uthållighet. Därför är det viktigt att ställa frågan vid planeringen, på vilken nivå målsättningen finns. Behöver hästen allmän grundkondotion, maximal grundkondition eller behöver den maximal uthållighet i högt tempo.
Målet med träningen är att nå den kapacitet som krävs för att prestera goda resultat utan stor skaderisk på den nivå man valt att tävla eller befinna sig på. Det finns några begrepp som stakt hänger ihop i det sammanhanget och kan utgöra grunden för dokumentation i en träningsbok.
BELASTNING
- Träningsfrekvens anger hur ofta hästen tränas per dag, vecka, månad eller år.
- Träningsmängen (kvantiteten) hur länge och hur långt den är ute på passet i minuter, timmar, km, mil.
- Träningsintensiteten (kvaliteten) hur hårt passet bedrivs.
STEGRING
Med gradvis stegrad träning kan man ytterliggare utveckla förmågan att klara de yttre kraven. Det sker en anpassning i förhållande till den träning hästen utsätts för. Det är viktigt att öka träningen succesivt och behålla jämvikten mellan träning och vila för att hästen inte skall bli sjuk eller skadad. En form för stegvis ökning är att variera träningen t ex 3-5:1 betuder 3-5 veckor ökning av mängd och intensitet, därefter 1 vecka återhämtning.
KONINUTET
Det tar flera år för hästen att mogna i sin disciplin. Se till att ha små delmål klara på vägen och försök ha ett oavbrutet sammanhang i träningen.
KOMPENSATION
Belastning och återhämtning skall ses som en helhet. Rätt balans leder till ökad prestaionsförmåga. Träning medför nedbrytning av kroppens energiförråd och förändring av den inre jämvikten.
Vid låg träningsbelastning = ingen ökad prestationsförmåga erhålls.
Är träningen för tung och vilan för kort hamnar hästen i ett negativt träningstillstånd och når inte ens en kompensation = Risk för så kallad fysiologisk överträning och kroniska skador föreligger. 

NERVARVNINGEN
Det är särskilt viktigt med nervarning i skritt under 10 - 20 minuter efter träning och tävling som medför stor mjölsyraansamling i blodet. Kroppen bryter ner och spolar ut restprodukterna, syreskulden minskar snabbare och musklerna kommer att vara mycket piggare dagen efter. Inte minst viktigt för korsfölamningsbenägna hästar.