Vad är massage?

Certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker och ev även ger träningsinstruktiner.
Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, beabeta i huvudsak hud och muskelvävnad.
Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka muskler spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.
Ingen massageapparat kan ersätta händernas inverkan på hästen.

Kommentarer

10.08.2019 21:12

Karolina

Hej Göran! Jag vill boka in massage för vär tävlingshäst som står på Skillinge dressyr. Finns ev fler där med intresse. Är det möjligt?

11.08.2019 05:29

Göran E Larsson

Ring mig på Tfn 0704696063 så vi kan avtala ett besök!