Kurs för medlemmar i Nordsvenska Hästen i Skåne, jan 2010