Kurs för medlemar i Nordsvenska Hästen i Skåne, Jan 2010