Göran E Larsson
Telefonnummer; 0704696063
E_post; goran3721@gmail.com

Välkommen

HÄSTENS FANTASTISKA KROPP
- VAR RÄDD OM DEN

Den är designad för RÖRELSE - kroppen består till nästan 50% av muskler. Benen i ett skelett och kroppens nervsystem bildar tillsammans med muskler ett fantastiskt system som är specialiserat på rörelse. Utan muskler skulle den i princip inte kunna göra någonting. Inte röra på ben eller hals, äta eller andas. Det här visar att musklerna har mycket stor betydelse för hästens kropp och hur den mår. Man kan använda massage för att lindra eventuella negativa effekter av träning såväl som av allmän stress. För många av våra hästar ingår stelhet och värk som en del i livet, som de har fått vänja sig vid att ha. När man masserar hästen första gången och känner hur spända musklerna är inser man också hur mycket energi som går åt för att hålla dem spända. Med massage blir hästen lättare, lugnare och trevligare att rida. Jag ser massage som en metod att undgå att vissa problem alls uppstår, problem som kan bli nog så allvarliga med tiden. Beröringen som hästen upplever som behaglig är oerhört viktig för hästens välbefinnande.

Optimal prestation, uthållighet och smidighet
kräver väl fungerande muskler

Kontakta
Göran E Larsson
Dipl.massörterapeut & Kiropraktiker på häst

Etablerad 2004

Agnesfridsvägen 95, 212 37 Malmö
Mobil (+46) 0704-69 60 63
E-post: goran3721@gmail.com

I webbutik säljes liniment, salvor och fodertillskott

Ej avbeställd tid debiteras

Godkänd för F-skatt

Momsreg/ VAT nr: SE560131437901